ยินดีต้อนรับสู่การสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป 4 - ป.6)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

* พบปัญหาในการสมัคร สามารถติดต่อฝ่ายวิชาการที่เบอร์โทร 023108362 ตลอดเวลาทำการ *