กรุณากรอกหมายเลขประตัวสอบของผู้สมัครเพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ม.1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)