ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู้สู่งานอาชีพ" ปีการศึกษา 2565

📢 สาระน่ารู้ Covid-19 (คลิก) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

📢 ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2565 

📢 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในกรณีแผนเผชิญเหตุและนักเรียนติดโควิด-19 ในช่วงเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1/2565 

📢 รายชื่อนักเรียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (ไฟเซอร์) 

📢 แบบรายงานผลตรวจคัดกรองโดย Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน

 

ร่วมงานกับเรา

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

📢 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์))

📢 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)