ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ➢ ระบบรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรปกติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โปรดติดตามรายละเอียด เร็ว ๆ นี้

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    

    

 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สายปฏิบัติการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

📢 กำหนดการ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

📢 ลิงก์ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง เปลี่ยนแปลงจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน (On-Site เต็มรูปแบบ)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สายปฏิบัติการ)

📢 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ เทอม 2/2564 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เป็นต้นไป)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าเพื่อจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ กระเป่า (เป้) กระเป๋า (เคียง) และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การแต่งกายของนักเรียน

📢 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (แบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564