เลือกภาษาของคุณ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2566
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 47 "เจ้ารามเกมส์"

 ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ
เปลี่ยนแปลงวันรับแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนใหม่)
จากเดิมวันที่ 29 เมษายน 2567 เป็น วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
กำหนดวันชำระค่าแบบเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ และอุปกรณ์การเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.2     วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
นักเรียนระดับชั้น ม.3     วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 - 15.30 น.
ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ค่าแบบเรียน 2,500 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 850 บาท

นักเรียนระดับชั้น ม.5     วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
นักเรียนระดับชั้น ม.6     วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 - 15.30 น.
ระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ค่าแบบเรียน 3,000 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 850 บาท

**เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน สามารถมาเลือกซื้อได้ที่โรงเรียน**