ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 

(นักเรียนชาย) (นักเรียนหญิง) (เอกสารมอบตัว)

 

📢 กลุ่มการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📢 ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📢 ลิงก์สำหรับการเข้าร่วม Google Meet การสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

📢 รายชื่อนักเรียนสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ตามกลุ่มสอบออนไลน์) (Update)

📢 ตารางสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)

📢 คู่มือการสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปึการศึกษา 2564

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564 

📢 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ)

📢 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ , เจ้าหน้าที่พัสดุ ,  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1
📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏินทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า (เป้) กระเป๋า (เคียง) และอุปกรณ์การเรียน (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2564