เลือกภาษาของคุณ


หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

 

ประกาศผลทดสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
 
พิมพ์บัตรประจำตัวทดสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
 
รับสมัครทดสอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)
         
 
 

 
** โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เท่านั้น และขอย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว **