เลือกภาษาของคุณ

หลักสูตรปกติ

➢ ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อระมดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

 


ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าทดสอบ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
 
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะนักเรียนใหม่)

    

 
 

 
** โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เท่านั้น และขอย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว **